Persoonsgegevens

Doeleinden, verwerking en ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de website worden verzameld, worden verwerkt door MARQUARDT sas | l'outil parfait met de volgende doeleinden:

Commerciële prospectie:

  • antwoorden op uw vragen
  • uw verzoek in aanmerking nemen, de behandeling en de opvolging ervan verzekeren
  • bezoekersanalyses uitvoeren, statistieken opstellen

Beheer van onze website:

  • vaststellen van problemen en het beheer van onze website verbeteren

De persoonsgegevens worden dus gebruikt om de geplaatste bestellingen te kunnen uitvoeren of te voldoen aan het rechtmatig belang van MARQUARDT sas | l'outil parfait, om u via zijn website zijn producten en commerciële diensten te laten beoordelen, u beter te leren kennen en om uw behoeften te begrijpen en hieraan te voldoen.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de onderneming MARQUARDT sas | l'outil parfait.

Bewaartermijn op de website MARQUARDT sas | l'outil parfait:

  • 5 jaar voor gegevens die zijn verzameld met het oog op prospectie en beheer van onze website

Bewaartermijn in het informaticasysteem van MARQUARDT sas | l'outil parfait:

  • de tijd die noodzakelijk is om het doeleinde te bereiken waarvoor we deze gegevens bewaren om zo te voldoen aan uw behoeften of om onze wettelijke verplichtingen te vervullen.

We bieden uw persoonsgegevens niet aan en verkopen deze niet aan externe partijen. De persoonsgegevens die u verstrekt aan MARQUARDT sas | l'outil parfait kunnen ook namens ons worden verwerkt door providers en contractanten die ons oplossingen leveren voor het beheer van de website.

De website www.outilexpert.fr maakt gebruik van diensten die worden aangeboden door derden. Deze functies gebruiken cookies die rechtstreeks worden geplaatst door deze diensten. Tijdens uw eerste bezoek aan de website www.outilexpert.fr, informeert een banner u van de aanwezigheid van deze cookies.

U heeft een recht van toegang tot, aanpassing van en verzet tegen gegevens die betrekking hebben op u. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u zich richten tot: MARQUARDT sas | l'outil parfait ZI de Racine -BP8 - 63650 La Monnerie - France.